Festival Píndoles – Teatre breu en espais vius

L’essència del Festival Píndoles és la de programar obres de teatre breu inèdites i representar-les per primera vegada en un espai tan emblemàtic com és el Castell de Montjuïc. L’esdeveniment té lloc anualment el segon cap de setmana del mes de juny.

La programació del festival està formada per espectacles escollits en una convocatòria oberta. Les obres de text són seleccionades de manera anònima i valorades per una comissió de textos formada per a professionals del sector teatral. A banda, s’inclouen en aquesta tria, propostes de dansa, de circ, de teatre d’objectes o peces multidisciplinàries. Durant els dies del festival, es poden veure també  peces convidades, i des del 2020, s’inclou un breu concert com a fi de festa de cada jornada.

A més, des de l’any 2021, s’ha iniciat una línia de suport a la creació per a sis espectacles, els quals estrenen en una altra ciutat catalana, buscant descentralitzar la cultura i consolidar el Píndoles com un projecte de territori.

Una altra característica rellevant és la d’utilitzar espais únics i singulars com a escenaris de les obres. Com a festival pretenem crear una doble descoberta, tant de les obres en si, mai vistes amb anterioritat, com dels espais on es representen. D’aquesta manera es crea una experiència de sorpresa i s’utilitzen com a escenografia espais particulars de cada indret.

Destacar també que el Festival Píndoles pretén crear experiències en les quals el públic tingui un contacte pròxim amb els/les intèrprets. De fet, l’aforament de les obres és reduït, creant així atmosferes teatrals immersives. * En motius de la pandèmia COVID-19, el format del festival s’ha adaptat a espais amplis per a garantir totes les mesures de prevenció i seguretat.

Des del 2015, el festival no ha parat de créixer i cada any el Festival Píndoles es converteix en l’esdeveniment de referència del teatre breu català, donant visibilitat a nous talents i apostant per les estrenes. El fet que la selecció de les propostes sigui mitjançant una convocatòria anònima propicia la igualtat d’oportunitats i la paritat en la programació.

El Festival Píndoles és un dels pilars d’un projecte molt més ampli, la Girapíndoles i el Píndoles – Teatre breu per a joves, que tenen durabilitat al llarg de l’any fent parada en diverses poblacions i teatres de les quatre províncies catalanes.

Des del 2015, el festival no ha parat de créixer i cada any el Festival Píndoles es converteix en l’esdeveniment de referència del teatre breu català, donant visibilitat a nous talents i apostant per les estrenes. El fet que la selecció de les propostes sigui mitjançant una convocatòria anònima propicia la igualtat d’oportunitats i la paritat en la programació.

El Festival Píndoles és un dels pilars d’un projecte molt més ampli, la Girapíndoles i el Píndoles – Teatre breu per a joves, que tenen durabilitat al llarg de l’any fent parada arreu del territori.

LA GIRA
TEATRE BREU PER A JOVES
EL FESTIVAL EN IMATGES