Festival Píndoles – Teatre breu en espais vius

L’essència del Festival Píndoles és la de programar obres de teatre breu inèdites representades per primera vegada en un lloc tan emblemàtic com és el Castell de Montjuïc. Les obres de text són seleccionades mitjançant una convocatòria anònima i valorades per una comissió de textos, la qual s’encarrega d’escollir la programació de cada edició. Enguany, es dóna per primera vegada suport a la creació a les sis peces seleccionades a la convocatòria. S’inclouen en aquesta tria, propostes de teatre de text, de dansa, de circ, de teatre d’objectes o peces multidisciplinàries. A banda de les estrenes d’arts escèniques, des del 2020, s’inclou també cadascun dels dies del festival un breu concert com a fi de festa.

Una altra característica rellevant és la d’utilitzar espais únics i singulars com a escenaris de les obres. Com a festival pretenem crear una doble descoberta, tant de les obres en si, mai vistes amb anterioritat, com dels espais on es representen. D’aquesta manera es crea una experiència de sorpresa i s’utilitzen com a escenografia espais particulars del Castell de Montjuïc: terrasses, jardins, casernes, aules didàctiques o els canons.

Destacar també que el Festival Píndoles pretén crear experiències en les quals el públic tingui un contacte pròxim amb els/les intèrprets. De fet, l’aforament de les obres és reduït, creant així atmosferes teatrals immersives. * En motius de la pandèmia COVID-19, el format del festival s’ha adaptat a espais amplis per a garantir totes les mesures de prevenció i seguretat.

Des del 2015, el festival no ha parat de créixer i cada any el Festival Píndoles es converteix en l’esdeveniment de referència del teatre breu català, donant visibilitat a nous talents i apostant per les estrenes. El fet que la selecció de les propostes sigui mitjançant una convocatòria anònima propicia la igualtat d’oportunitats i la paritat en la programació.

El Festival Píndoles és un dels pilars d’un projecte molt més ampli, la Girapíndoles i el Píndoles – Teatre breu per a joves, que tenen durabilitat al llarg de l’any fent parada arreu del territori.

LA GIRA
TEATRE BREU PER A JOVES
EL FESTIVAL EN IMATGES