Festival Píndoles – Teatre breu en espais vius

L’essència del Festival Píndoles és la de programar obres de teatre breu inèdites en espais no-convencionals. La vuitena edició va tenir lloc a la seva seu habitual, el Castell de Montjuïc de Barcelona, els dies 10, 11 i 12 de juny de 2022. A banda, enfortint l’aposta per  descentralitzar la cultura i fer del Píndoles un projecte de territori, es va incorporar com a nova seu del festival la població de Sant Feliu de Guíxols.

La programació del Festival Píndoles està formada per propostes escèniques escollides mitjançant una convocatòria oberta. Per una banda, es poden presentar obres de teatre de text (les quals són valorades de manera anònima) i per l’altra, peces d’altres disciplines com la dansa, el circ, el teatre d’objectes o espectacles multidisciplinaris. La valoració d’aquests espectacles es duu a terme per part d’una comissió formada per professionals del sector de les arts escèniques juntament i per l’equip organitzatiu del festival.

Un element a destacar és la línia de suport a la creació que va encetar-se el 2021. De totes les peces que es presenten a la convocatòria, n’hi ha sis que són coproduïdes pel Festival Píndoles, reben una dotació econòmica, acompanyament artístic i espais d’assaig.

Des del 2015, el festival no ha parat de créixer i cada any el Festival Píndoles es converteix en l’esdeveniment de referència del teatre breu català, donant visibilitat a nous talents i apostant per les estrenes. El fet que la selecció de les propostes de teatre de text sigui mitjançant una convocatòria anònima propicia la igualtat d’oportunitats i la paritat en la programació.

El Festival Píndoles és un dels pilars d’un projecte molt més ampli, la Girapíndoles i el Píndoles – Teatre breu per a joves, que tenen durabilitat al llarg de l’any fent parada en diverses poblacions i teatres de les quatre províncies catalanes.

LA GIRA
TEATRE BREU PER A JOVES
EL FESTIVAL EN IMATGES