Sinopsi

Mare i filla es troben en moments diferents del seu cicle vital, però, casualment, un fet inesperat fa que es trobin en el mateix espai, en la mateixa situació i en el mateix estat emocional que pot fer que les uneixi més que mai.

Coproducció Festival Píndoles – Teatre breu en espais vius i Cultura Tangent S.L.